pocetna odeljenja sta_ima_novo preporu;ujemo zavicajni_pisci istorija usluge mail
ELEKTRONSKA ČITAONICA

SKENIRANJE, FOTOKOPIRANJE,
UPOTREBA INTERNETA,
MULTIMEDIJALNE ENCIKLOPEDIJEU okviru projekta Trg multiurban
čiji je autor Aleksandar Djerić,
Biblioteka je 2003. godine, dobila na korišćenje 13 računara sa pratećom opremom, video bim, muzičku i drugu opremu.

 Prilaz Biblioteci je prilagođen
licima sa posebnim potrebama,
napravljena je i letnja pozornica.
 
Pokrovitelji projekta su bili američka agencija za međunarodni razvoj USAID i Opština Užice,a realizator nevladina organizacija IRD.
Paragraf lex

"Paragraf Lex" je pravna baza koju čini veliki broj tematski (relacijski) povezanih dokumenata neophodnih za zakonito poslovanje, kako u pravnoj, tako i u finansijskoj sferi, kao i svim drugim sferama rada i poslovanja.
detaljnije
RADNO VREME:

Ponedeljak - petak: 08:00 - 19:30
Subota: 08:00 - 14:00

____________________

Članarina za 201
9. godinu:

odrasli -700.00 din.
deca do 14 godina -400.00 din.
mesečna članarina* -200.00 din.
porodična članarina -350.00 po članu
penzioneri -600.00
grupni upis za decu** -200.00 din.

ogranci

-300.00 din.* Dnevna i mesečna članarina podrazumevaju korišćenje fonda i usluga u Biblioteci, bez pozajmice.

** Istovremeni upis pet ili više članova mlađih od 14 godina.


- Knjižnu i neknjižnu građu mogu koristiti
članovi Biblioteke uz člansku kartu.
- Upisnina važi godinu dana od dana upisa.
- Istovremeno se mogu pozajmiti tri knjige.
- Rok za vraćanje knjiga je 15 dana. 

- Rok se može produžiti ukoliko knjiga nije rezervisana.

COBISS/Pozajmica

Od 1. januara 2013. godine Narodna biblioteka Užice kao punopravna članica bibliotečko - informacionog sistema COBISS počela je sa testiranjem pozajmice u ovom okruženju.
cobiss testna baza
To je poslednji korak na putu ka automatizaciji usluga koje biblioteka može da pruži korisnicima. Po završetku testnog perioda čitav niz novih usluga biće dostupan korisnicima i bibliotekarima.
Između ostalog biće omogućen pregled trenutne dostupnosti bibliotečke građe.
Da bi Biblioteka uspešno završila testiranje automatizovane pozajmice molimo korisnike koji nisu na vreme vratili knjige da to učine što pre.

novo
porodična članarina
besplatana upis za lica sa
posebnim potrebama
popust za kolektivne upise
popust za penzionere
Besplatni elektronska servisi

EBART
-medijska dokumentacijaKoBSON-strana stručna periodika
Srpski citatni index

Referiše domaće časopise kategorizovane kao periodične publikacije naučnog karaktera. Svi časopisi indeksiraju se sistematski "od korica do korica". Pored osnovnih opisa članaka, baza sadrži sažetke radova i sve citirane reference (metapodaci).
detaljnije