zavicajno
ДИГИТАЛНА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА УЖИЦЕ
Sport i film ---- Спорт и филм
 


СПОРТ И ФИЛМ
бројеви 1-4СПОРТ И ФИЛМ
бр. 5


СПОРТ И ФИЛМ
бр. 6СПОРТ И ФИЛМ
бр. 7
 

СПОРТ и филм : лист за спорт, филм и савремене сензације / власник Војислав Миловановић ; одговорни уредник Јован Николић. - Год. 1, бр. 1-7 (17. октобар-? 1928). - Ужице : [б. и.], 1928 (Ужице : Штампарија Сл. Г. Поповића и сина). - 32 cm

Излази сваке среде.

796+791.44

COBISS.SR-ID 25382668