pocetna odeljenja sta_ima_novo preporu;ujemo zavicajno istorija usluge mail
PROJEKTI MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA ZA 2014. GODINU

„Pronađi i koristi informaciju“Završen je prvi ciklus realizacije projekata „Pronađi i koristi informaciju“, autora Dragoslave Rodaljević i Bojane Marinčić, koji je sufinansiran od strane Ministarstva kulture i informisanja.
Projekat je namenjen učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola i zaposlenima u obrazovanju i ustanovama kulture. Njegov glavni cilj je da se prethodno navedene grupe upoznaju sa raspoloživim izvorima naučnih informacija u Srbiji i načinom njihovog vrednovanja, kao i povećanje nivoa medijske i informacione pismenosti.

  Realizacija je rađena kroz prezentacije koje su bile prilagođene grupama, a njihov sdržaj obuhvatao je korišćenje i pretraživanje elektronskog kataloga (cobiss/opac), dok je drugi deo usmeren na medijsku i informacionu pismenost, komercijalne i ne komercijalne izvore znanja ASK-antologija srpske kljiževnosti, SCindeks (http://scindeks.ceon.rs) (www.ask.rs), Udacity (https://www.udacity.com, edX(https://www.edx.org), cursera (https://www.coursera.org) i drugo.

Do sada su održane 62 prezentacije.Usluga za sve
- formiranje i razvoj bibliotečkih usluga
za slepa i slabovida lica -

U cilju prilagodjavanja svojih usluga potrebama svih gradjana,  NBU  počinje sa realizacijom projekta „Usluga za sve: formiranje i razvoj bibliotečkih usluga za slepa i slabovida lica“. Projekat  finansira Ministarstvo kulture i informisanja i njime je predvidjena početna obuka za rad na računaru za slepa i slabovida lica. Naglasavamo da je obuka besplatna za sve zainteresovane.


Molimo sve zainteresovane da se jave na telefon
031 514 578
ili lično u NBU.
Kontakt osoba je Dušica Murić.

„KALIGRAFSKI MAJSTOR“


          U toku letnjih meseci realizovan je projekat „Kaligrafski majstor”. Projekat je namenjen deci osnovnoškolskog uzrasta i sufinansiran je od strane Ministarstva kulture i informisanja RS.
Osnovni cilj projekta je popularizacija ćirilice kao i razvijanje svesti kod dece o ćirilici kao kulturnom identitetu našeg naroda, osposobljavanje za pravilno i lepo pisanje ( kaligrafiju) i afirmacija Biblioteke i pisane reči.-Projektovane aktivnosti realizovane su kroz tri tematske celine tj.radionice:
1.Od slike do foneme: uz pomoć bibliotekara, deca su teoretski i kroz raznovrsne stvaralačke aktivnosti otkrivala etape u razvoju pisma (glasovno, kroz mimiku, slikovno, mnemotehnička sredstva, ideografija, slogovno, fonetsko pismo) i upoznavala se sa materijalima za pisanje (papirus, pergament, hartija) kao i priborom kojim se pisalo na pomenutim materijalima.
2. Ćirilica kroz vekove: tokom ove radionice deca su sticala znanja o karakteristikama rukopisne i odlikama štampane knjige, nastanku, redakcijama ćirilice, najstarijim ćiriličnim spomenicima. Zajedničkim radom dece i bibliotekara uradila se izložbe knjiga „Ćirilica kroz vekove”.
3 Kaligrafski majstor: ova radionica obuhvatala je upoznavanje sa osnovama i tehnikama kaligrafije, ovladavanje veštinom lepog pisanja, ispisivanje svitaka kaligrafskom ćirilicom i izradu rukopisne knjige.

U okviru letnjih meseci isplanirane su i realizovane dve humanitarne aktivnosti: 
- 18. avgusta - poseta Domu za stare na Zabučju uz poklone koje su deca izrađivala tokom jula i avgusta na kreativnim radionicama ( veliki cvet, ogledalo dekorisano u obliku sunca i veliku ukrasnu kutiju koju su napunili slatkišima, čajevima , grickalicama....). Prilikom posete, u čast domaćina, organizovan je i kviz u kome su učestvovali i domaćini i gosti.


BIBLIOTEKA - MESTO SUSRETA SVIH


Narodna biblioteka Užice od početka septembra do kraja decembra u knjižnom ogranku Ribaševina i Karan realizuje projekat pod nazivom „Biblioteka- mesto susreta svih“, namenjen mladima i deci osnovnoškolskog uzrasta, deci sa invaliditetom i socijalno ugroženoj deci iz navedenih naselja. Cilj nam je ne samo da održimo, već i da unapredimo bibliotečku delatnost u ruralnoj sredini. Ministarstvo kulture i informisanja je prepoznalo našu inicijativu i podržalo naš projekat sufinansirajući nabavku tehničke opreme. Računar i internet nam omogućavaju prelazak na upotrebu elektronskih bibliografskih kataloga (povezivanje sa uzajamnom bazom podataka i sistemom COBISS.SR) i  pristup edukativnim elektronskim izvorima u funkciji obrazovanja korisnika biblioteke. Specifični ciljevi projekta su: povratak mladih biblioteci i izgrađivanje čitalačkog ukusa, edukacija u svrhu bezbednog korišćenja interneta, podsticanje dečjeg kreativnog stvaralaštva u svim sferama kulture i umetnosti, nenametljiva socijalizacija dece.

Ciljevi projekta će se postići kroz 30 edukativno-kreativnih radionica, i to: informatičku, bibliotečku, književnu, dramsku, muzičku i likovnu. Svaka radionica će trajati ukupno dva sata (od 13 do 15 časova), dok se za pripremu istih predviđa više časova rada.

Autor projekta Biljana Davidovski
biljana.davidovski@gmail.com
tel. 064 862 87 32