Корак библиотеке бр. 2
Импресум
Садржај:

Реч редакције

Из прошлости

1. Биљана Давидовски и Милица Росић
Библиотекарство Златиборског округа од краја
Другог светског рата до 1980. године

2. Јасминка Ђурић
Две Пожежанке, две знамените Српкиње

Библиографије

1. Татјана Богојевић
Грађа за библиографију Марије Маге Магазиновић
(1901–2015)

Савремени токови

1. Мирјана Пејовић Радовановић, Ана Дуковић, Марина Јевтић –
Књига као уточиште, школска библиотека као превенција: примена библиотерапије у библиотеци основне школе

 

4. Илија Смиљанић
Рачунари, Интернет и аутоматизација пословања у школским библиотекама Златиборског округа

5. Анђа Бјелић, Бојана Мaринчић
ВИKИ – библиотека(р), поуздано и применљиво

7. Даниела Скоковић
Мој први Ифла конгрес

Преводи

Прикази

1. Татјана Богојевић
Tрајемо – упркос забрани сећања

 
Упутство ауторима
Упутство за писање приказа публикације

Korak biblioteke 2
(преузми цео број 2)
 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ:

Народна библиотека Ужице, у години значајног јубилеја – 160 година од оснивања Читалишта у Ужицу, на предлог Стручног већа и Подружнице  Библиотекарског друштва Србије за Златиборски округ покреће електронски часопис „Корак библиотеке : часопис за културу и библиотечко-информациону делатност“. Часопис ће  објављивати оригиналне радове  из библиотечко-информационе теорије и праксе и културне историје Златиборског округа. Биће објављени и радови за које редакција процени да могу унапредити савремену библиотечку праксу или су пак од изузетног значаја иако нису везани за зaвичај. Редакција ће за стручне радове обезбедити рецензију компетентх стручњака.

Радови ће бити груписани у рубрике:

 • Из прошлости – радови из историје библиотекарства и културне историје
 • Истраживања – истраживачки радови из библиотекарства
 • Библиографија – библиографије и библиографска истраживања
 • Савремени токови – радови уз области савремених библиотечких услуга, програми и пројекти у библиотекарству, примери добре праксе и сл.
 • Преводи – стручних радова, стандарда, смерница и других докумената
 • Прикази – прикази стручних монографија и  часописа.

            Покретањем  стручног часописа  желимо да допринесемо
унапређењу савремене библиотечке праксе.Корак библиотеке бр. 1
Импресум
 
Садржај:

Реч редакције

Из прошлости

1. Биљана Давидовски и Милица Росић – Библиотекарство Златиборског округа
од настанка до Другог светског рата

2. Хадија Џигал Кријешторац – Владислав Веселиновић Тмуша: међуратни писац драмских комада

Библиографије

1.Биљана Ристовић – Серијске публикације на страним језицима у Народној библиотеци Ужице

2.Бојана Бјелица и Татјана Богојевић – Грађа за библиографију Љубице Миљковић (1982–2015)

Савремени токови

1. Бранка Арсовић – Е-књига – почеци и хронологија развоја

2. Мирјана Радовановић Пејовић, Марина Јевтић, Ана Дуковић – Заједно се боље учи
– школска библиотека без зидова

3. Даниела Скоковић – ИНЕЛИ Балкан – Међународна мрежа библиотекара иноватора са подручја Балкана

Прикази

1. Милица Матијевић : Е-библиотека (Ињац Весна)

2. Гордана Стевић: Лек за душу – примена библиотерапије у библиотекамa: методичка упуства (Аверјанова Н. В)

3. Драгана Ристановић: „Прилози за историју Народне библиотеке Ужице“

 
Упутство ауторима

 


korak1
(преузми цео број)
 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ:

Народна библиотека Ужице, у години значајног јубилеја – 160 година од оснивања Читалишта у Ужицу, на предлог Стручног већа и Подружнице  Библиотекарског друштва Србије за Златиборски округ покреће електронски часопис „Корак библиотеке : часопис за културу и библиотечко-информациону делатност“. Часопис ће  објављивати оригиналне радове  из библиотечко-информационе теорије и праксе и културне историје Златиборског округа. Биће објављени и радови за које редакција процени да могу унапредити савремену библиотечку праксу или су пак од изузетног значаја иако нису везани за зaвичај. Редакција ће за стручне радове обезбедити рецензију компетентх стручњака.

Радови ће бити груписани у рубрике:

 • Из прошлости – радови из историје библиотекарства и културне историје
 • Истраживања – истраживачки радови из библиотекарства
 • Библиографија – библиографије и библиографска истраживања
 • Савремени токови – радови уз области савремених библиотечких услуга, програми и пројекти у библиотекарству, примери добре праксе и сл.
 • Преводи – стручних радова, стандарда, смерница и других докумената
 • Прикази – прикази стручних монографија и  часописа.

            Покретањем  стручног часописа  желимо да допринесемо
унапређењу савремене библиотечке праксе.