Архива бројева: Корак библиотеке бр. 1 Корак библиотеке бр. 2 Корак библиотеке бр. 3 Корак библиотеке бр. 4

Корак библиотеке бр. 4
Импресум
Садржај:

Реч редакције

Из прошлости

10

Мр Слободан Радовић

 

Неслагања изворa о почетку рада Читалишта у Ужицу: (прилог историографији српског библиотекарства): поводом 140 година од смрти Стојана Обрадовића


БИБЛИОГРАФИЈЕ И КАТАЛОЗИ

19

Драгослава Родаљевић

 

Писани траг о књизи и људима: грађа за библиографију мр Слободана Радовића
(1957 –2019)


57

Јасмина Луковић, Драгана Ристановић, Биљана Ристовић

 

Дечја периодика у Народној библиотеци Ужице

Савремени токови

68

Бојана Маринчић

Стара библиотека Тринити колеџа

78

Драгана Маринковић

Лето на крилима бајки

84

Душанка Папић, Драгана Петрић

Савремени токови у библиотекама

88

Нина Раденковић, Биљана Давидовски

Каква нам библиотека треба?

95

Ирена Зечевић, Александар Радовић

Библиотекари – носиоци културног кода

98

Мирјана Радовановић Пејовић, Ана Дуковић

Светски конгрес школских библиотекара „Окупљање – оснаживање – трансформација; школске библиотеке”

Преводи

101

Драгослава Родаљевић
Библиотерапија

 

103

Елена Курганова Анатољевна (превод Тијана Родаљевић)

 

Коришћење метода експресивне арт терапије у раду са децом у тешкој животној ситуацији

Прикази

110

Мирјана Радовановић Пејовић

 

Криза читања и како је превазићи

 

117

In Memoriam

 

119

Упутство ауторима

122

Упутство за писање приказа публикације(преузми цео број 4)
 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ:

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

Народна библиотека Ужице, у години значајног јубилеја – 160 година од оснивања Читалишта у Ужицу, на предлог Стручног већа и Подружнице  Библиотекарског друштва Србије за Златиборски округ покреће електронски часопис „Корак библиотеке : часопис за културу и библиотечко-информациону делатност“. Часопис ће  објављивати оригиналне радове  из библиотечко-информационе теорије и праксе и културне историје Златиборског округа. Биће објављени и радови за које редакција процени да могу унапредити савремену библиотечку праксу или су пак од изузетног значаја иако нису везани за зaвичај. Редакција ће за стручне радове обезбедити рецензију компетентних стручњака.

Радови ће бити груписани у рубрике:

Из прошлости – радови из историје библиотекарства и културне
историје
Истраживања – истраживачки радови из библиотекарства
Биографије – биографије знаменитих личности
Библиографија – библиографије и библиографска истраживања
Савремени токови – радови из области савремених библиотечких
услуга, програми и пројекти у библиотекарству, примери добре
праксе и сл.
Преводи – преводи стручних радова, стандарда, смерница и других
докумената
Прикази – прикази стручних монографија и часописа.

Покретањем стручног часописа желимо да допринесемо унапре-
ђењу савремене библиотечке праксе.
Корак библиотеке бр. 3
Импресум
Садржај:

Реч редакције

Из прошлости

10

Миланка Бабић Вукадинов, Марина Неђић

 

Рукописна и стара штампана књига у библиотечким збиркама музеја на територији Београда


Истраживања

25

Драгослава Родаљевић, Драгана Ристановић
Бојана Маринчић

 

Улога јавне библиотеке у дисеминацији научних информација у локалној заједници

Биографије

47

Хадија Џигал Кријешторац

 

Пријепољка Муневера Хаџишеховић (1933–), доктор физичке хемије

 

Библиографска истраживања

61

Гордана Бацотић, Биљана Ристовић

 

Каталог периодичних публикација у поклон збиркама Народне библиотеке Ужице

Савремени токови

145

Бојана Веселиновић, Ивана Јашовић

Приступна тачка, каталог и нормативна датотека

155

Хадија Џигал Кријешторац

Дигитална библиотека Пријепоље

166

Бранка Арсовић

Књига у савременом добу Интернета

171

Мирјана Радовановић Пејовић, Ана Дуковић, Марина Јевтић

Школски библиотекар неопходан чинилац успешног образовно-васпитног система

182

Марија М. Гордић

Реконструкција и формирање савремене библиотеке манастира Студенице – пример добре праксе очувања културног наслеђа Србије

191

Јасминка Ђурић

Легати и библиотеке целине у Народној библиотеци Пожега

208

Ирена Зечевић, Александар Радовић

Некњижна грађа Ужицa са околином у Посебним збиркама Библиотеке Матице српске

Преводи

216

Ридиан Грифитс (превод Татјана Богојевић)
Стварање центра за посетиоце у Националној библиотеци Вeлса: неке личне рефлексије

 

224

Уте Енгелкенмајер (превод Јелена Поповић)

 

Слика библиотека и библиотекара на филму и телевизији: кратак увид у перспективе Уте Енгелкенмајер

Прикази

231

Даниела Кермеци

 

Српски речници – чувари српског језика

239

Јасмина Луковић, Мирјана Радовановић Пејовић, Ана Дуковић

 

Славље француске књижевности, језика и културе: приказ изложбе публикација поводом Дана франкофоније у Ужицу 2018.

 

243

Даниела Кермеци

 

Сусрети библиографа у Инђији

246

Драгослава Родаљевић

 

„Улога библиотека у остварењу циљева одрживог развоја УН-а у Агенди 2030ˮ ИФЛА радионица презентована у Народној библиотеци Ужице

 

249

In Memoriam

 

251

Упутство ауторима

254

Упутство за писање приказа публикације


Korak 3
(преузми цео број 3)
 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ:

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ

Народна библиотека Ужице, у години значајног јубилеја – 160 година од оснивања Читалишта у Ужицу, на предлог Стручног већа и Подружнице  Библиотекарског друштва Србије за Златиборски округ покреће електронски часопис „Корак библиотеке : часопис за културу и библиотечко-информациону делатност“. Часопис ће  објављивати оригиналне радове  из библиотечко-информационе теорије и праксе и културне историје Златиборског округа. Биће објављени и радови за које редакција процени да могу унапредити савремену библиотечку праксу или су пак од изузетног значаја иако нису везани за зaвичај. Редакција ће за стручне радове обезбедити рецензију компетентних стручњака.

Радови ће бити груписани у рубрике:

Из прошлости – радови из историје библиотекарства и културне
историје
Истраживања – истраживачки радови из библиотекарства
Биографије – биографије знаменитих личности
Библиографија – библиографије и библиографска истраживања
Савремени токови – радови из области савремених библиотечких
услуга, програми и пројекти у библиотекарству, примери добре
праксе и сл.
Преводи – преводи стручних радова, стандарда, смерница и других
докумената
Прикази – прикази стручних монографија и часописа.

Покретањем стручног часописа желимо да допринесемо унапре-
ђењу савремене библиотечке праксе.Корак библиотеке бр. 2
Импресум
Садржај:

Реч редакције

Из прошлости

1. Биљана Давидовски и Милица Росић
Библиотекарство Златиборског округа од краја
Другог светског рата до 1980. године

2. Јасминка Ђурић
Две Пожежанке, две знамените Српкиње

Библиографије

1. Татјана Богојевић
Грађа за библиографију Марије Маге Магазиновић
(1901–2015)

Савремени токови

1. Мирјана Пејовић Радовановић, Ана Дуковић, Марина Јевтић –
Књига као уточиште, школска библиотека као превенција: примена библиотерапије у библиотеци основне школе

 

4. Илија Смиљанић
Рачунари, Интернет и аутоматизација пословања у школским библиотекама Златиборског округа

5. Анђа Бјелић, Бојана Мaринчић
ВИKИ – библиотека(р), поуздано и применљиво

7. Даниела Скоковић
Мој први Ифла конгрес

Преводи

Прикази

1. Татјана Богојевић
Tрајемо – упркос забрани сећања

 
Упутство ауторима
Упутство за писање приказа публикације

Korak biblioteke 2
(преузми цео број 2)
 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ:

Народна библиотека Ужице, у години значајног јубилеја – 160 година од оснивања Читалишта у Ужицу, на предлог Стручног већа и Подружнице  Библиотекарског друштва Србије за Златиборски округ покреће електронски часопис „Корак библиотеке : часопис за културу и библиотечко-информациону делатност“. Часопис ће  објављивати оригиналне радове  из библиотечко-информационе теорије и праксе и културне историје Златиборског округа. Биће објављени и радови за које редакција процени да могу унапредити савремену библиотечку праксу или су пак од изузетног значаја иако нису везани за зaвичај. Редакција ће за стручне радове обезбедити рецензију компетентних стручњака.

Радови ће бити груписани у рубрике:

 • Из прошлости – радови из историје библиотекарства и културне историје
 • Истраживања – истраживачки радови из библиотекарства
 • Библиографија – библиографије и библиографска истраживања
 • Савремени токови – радови уз области савремених библиотечких услуга, програми и пројекти у библиотекарству, примери добре праксе и сл.
 • Преводи – стручних радова, стандарда, смерница и других докумената
 • Прикази – прикази стручних монографија и  часописа.

            Покретањем  стручног часописа  желимо да допринесемо
унапређењу савремене библиотечке праксе.Корак библиотеке бр. 1
Импресум
 
Садржај:

Реч редакције

Из прошлости

1. Биљана Давидовски и Милица Росић – Библиотекарство Златиборског округа
од настанка до Другог светског рата

2. Хадија Џигал Кријешторац – Владислав Веселиновић Тмуша: међуратни писац драмских комада

Библиографије

1.Биљана Ристовић – Серијске публикације на страним језицима у Народној библиотеци Ужице

2.Бојана Бјелица и Татјана Богојевић – Грађа за библиографију Љубице Миљковић (1982–2015)

Савремени токови

1. Бранка Арсовић – Е-књига – почеци и хронологија развоја

2. Мирјана Радовановић Пејовић, Марина Јевтић, Ана Дуковић – Заједно се боље учи
– школска библиотека без зидова

3. Даниела Скоковић – ИНЕЛИ Балкан – Међународна мрежа библиотекара иноватора са подручја Балкана

Прикази

1. Милица Матијевић : Е-библиотека (Ињац Весна)

2. Гордана Стевић: Лек за душу – примена библиотерапије у библиотекамa: методичка упуства (Аверјанова Н. В)

3. Драгана Ристановић: „Прилози за историју Народне библиотеке Ужице“

 
Упутство ауторима

 


korak1
(преузми цео број)
 

РЕЧ РЕДАКЦИЈЕ:

Народна библиотека Ужице, у години значајног јубилеја – 160 година од оснивања Читалишта у Ужицу, на предлог Стручног већа и Подружнице  Библиотекарског друштва Србије за Златиборски округ покреће електронски часопис „Корак библиотеке : часопис за културу и библиотечко-информациону делатност“. Часопис ће  објављивати оригиналне радове  из библиотечко-информационе теорије и праксе и културне историје Златиборског округа. Биће објављени и радови за које редакција процени да могу унапредити савремену библиотечку праксу или су пак од изузетног значаја иако нису везани за зaвичај. Редакција ће за стручне радове обезбедити рецензију компетентх стручњака.

Радови ће бити груписани у рубрике:

 • Из прошлости – радови из историје библиотекарства и културне историје
 • Истраживања – истраживачки радови из библиотекарства
 • Библиографија – библиографије и библиографска истраживања
 • Савремени токови – радови уз области савремених библиотечких услуга, програми и пројекти у библиотекарству, примери добре праксе и сл.
 • Преводи – стручних радова, стандарда, смерница и других докумената
 • Прикази – прикази стручних монографија и  часописа.

            Покретањем  стручног часописа  желимо да допринесемо
унапређењу савремене библиотечке праксе.