narodna_biblioteka_uzice
pocetna odeljenja sta_ima_novo preporu;ujemo zavicajno istorija usluge mail

uvecaj sliku
Centar Užica 40- tih godina
prošlog vekabiblioteka danas
Biblioteka danas
 
 
Istorija Narodne biblioteke Užice počinje na Preobraženje 1856. godine, kada je na inicijativu naprednog građanstva i omladine osnovano Užičko čitalište, koje je postalo centar kulturnog i društvenog života grada.
Prvi upravitelj Čitališta bio je Stojan Obradović, sudija i
svestran kulturni poslenik.
Čitalište je 1857. godine imalo 100 članova, a u knjižnom fondu nalazilo se 200 knjiga i svi dnevni listovi Kneževine Srbije.

 O radu Čitališta nema mnogo podataka. Zna se daje 1881. godine knjižni fond činilo 485 knjiga na našem i stranom jeziku, a izvršena je i pretplata na veći broj dnevnih listova
i časopisa.
 Politička previranja u zemlji uticala su na rad ustanove, koja je više puta gašena i obnavljana. Inicijativom Kulturna lige,
1910. godine osnovana je Narodna biblioteka sa čitaonicom,
ali je njen fond uništen tokom Prvog svetskog rata.
 U međuratnom periodu Biblioteka je radila sa prekidima,
da bi tokom Drugog svetskog rata fond bio ponovo uništen.


 Kontinuitet u radu uspostavljen je tek u posleratnom periodu. Početni fond činile su knjige koje su građani poklonili Biblioteci. Ustanova je 1946. godine radila pod nazivom
Gradska knjižnica, 1950. godine menja naziv i postaje
Gradska biblioteka a 1961. dobija današnji naziv -
Narodna
biblioteka Užice.
Upravnici i direktori Biblioteke bili su Đorđe Nikolić,
Gojko Škoro, Slobodan Radović, Zoran Tešić, Anđa Bjelić.

 Opstajući tokom vremena uprkos ratovima, požarima i političkim previranjima, Biblioteka je postala centar kulturnog i društvenog života grada.Danas je Biblioteka moderna ustanova sa oko 190.000
knjiga, preko 130 naslova periodike i Internet klubom , koja sugrađanima nudi obilje informacija iz svih oblasti života.

uvecaj sliku
Desno je kuća opančara
Obrena Subotića
u kojoj je posle rata
bila BibliotekaTrg u Užicu nekad