zavicajno
ДИГИТАЛНА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА УЖИЦЕ
ЗЛАТИБОР
народни лист
   

Златибор : народни лист
1987. br 1
   


 

 ЗЛАТИБОР : народни лист / власник Малиша Атанацковић ; одговорни уредник Перо Стојановић. - Год. 1, бр. 1 (5. мај 1885) ; год. 2, бр. 1 (16. јул 1887)-год. 8, бр. 25 (14. апр. 1893). - Ужице : Малиша Атанацковић, 1885; 1887-1893 (Ужице : "Лазара Ђ. Тришића"). - 49 cm

Два пута годишње. - Власник: од бр. 67 (1890) Радикална странка у Округу ужичком, Ужице; од бр. 37 (1891) "Мил. Ф. Станић", Ужице; од бр. 11 (1892) Радикална странка, Ужице. - Током 1887. уредника у одсуству заступа Лука Живановић. Одговорни уредници: од бр. 37 (1891) Драг. Н. Лапчевић; од бр. 43 (1891) Васо Томић; од бр. 11 (1892) Малиша Атанацковић; од бр. 20 (1893) Драгутин Костић. - У бр. 1 (1887) кажу да после прекида од две године у излажењу, поново излазе. У фонду НБС постоји микрофилм за 1889. годину. - Цена према бр. 1 (1887) за Србију до краја године 5 дин., месечно 1 дин.; за стране земље 4 фор. до краја године; од бр. 67 (1890) годишње 12 дин., месечно 1 дин. - Према: "Гласоноша" из Ваљева бр. 18 (23. IV 1885) "Златибор", први ужички лист покренут је 1. маја 1885. и до краја године је изашло 18 бројева. - Излази: од бр. 11 (1892) недељно; од бр. 3 (1893) два пута недељно. - Постоји и микрофилм изд.