zavicajno
ДИГИТАЛНА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА УЖИЦЕ

  Ужичко планинско друштво  

УРОШЕВИЋ, Коста, 1884-1921
Ужичко Планинско Друштво : његов рад од оснивања 11. априла 1910. год. до сада / К. Коста] Урошевић. - Ужице : Ужичко планинско друштво, 1920 (Ужице : штампарија С. Г. Поповића). - 27 стр. ; 19 cm. - (Издање Ужичког Планинског Друштва ; бр. 2)

Садржи: Правила Ужичког Планинског Друштва
(Брош.)
796.52:061.2(497.11 Ужице)"1910/1920"

COBISS.SR-ID 516342689


Ужичко Планинско Друштво : његов рад од оснивања 11. априла 1910. год. до сада
УРОШЕВИЋ, Коста, 1884-1921
Садржи: Правила Ужичког Планинског Друштва
Издавач: Ужичко планинско друштво 1920.
језик српски